МЕХАНДЖИЙСКИ КЪЩИ - Буйновци

     
село Буйновци
Село Буйновци се намира на 10 км южно от Елена, недалеч от шосето Елена – Твърдица.  Разположено е на високо място в южните поли на хълма Острец, на 600 м надморска височина. Селото има добро южно и източно изложение. От него се открива хубава гледка на юг към билото на Стара планина с връх Чумерна, на запад дори до Шипка и на изток към Тузлука. На изток от селото протича река Боровщица (Мийковска река), а на запад е водосборният басейн на река Веселина. Климатът е умереноконтинентален, със средна годишна температура - 10.6 градуса по Целзий, лятото е прохладно,зимата- мека и снежна, красива природа и чиста околна среда млади иглолистни и гъсти широколистни гори, прошарени с горски поляни. Районът е климатолечебен планински курорт и предлага богати възможности за екологичен, селски и ски туризъм.

Предполага се, че селото е основано след падането на България под османско иго. Само тук там са запазени по някоя характерна стара къща с големи надвиснали стрехи, с дървени обшивки на стените отвън. В миналото на мястото на селото е имало вековни гори. По някои наименования на местности – Елова поляна, „Елов чукар“, може да се съди, че имало и иглолистни гори. Названието "Градището" в южните склонове на височината Острец е свидетелство за стари поселения. За наименованието на селото има няколко предания. Едното гласи, че в тази труднодостъпна в миналото местност имало манастир, около който възникнало селището. Друго предание разказва, че в годините на робството тук се установил със стадото си дядо Буйно, който поставил началото на селището. Има предание, че селището получило наименованието си от буйните гори, сред които се заселили първите обитатели.

През 1905 год. към село Буйновци е присъединена и махалата Шоевци (Шоювци). Присъединена е и махалата Пашовци.

В селото има църква “Свети Пророк Илия” построена през 1836 година на мястото на стара унищожена при турското нашествие. През Руско-турската война (1877 – 1878) църквата е изгорена и разрушена за да бъде възстановена отново през 1890 година. Обществени институции

През 1928 година е основано читалището “Свети Свети Кирил и Методий”. През 1910 е построена училищна сграда, а през 1939 година - читалище – общински дом. От Освобождението (1878) до Съединението на Княжество България с Източна Румелия (1885) в селото е имало митница.

Село Буйновци е едно райско кътче съчетало величието на гордия Балкан, съхранените с векове местни традиции и обичаи и богато културно-историческо наследство. В района се намират следните природни забележителности и резервати:

  • Марков камък (на около 3км от град Елена);
  • Водопада на река Мийковска в землището на мах. Христовци;
  • местността Слона в землището на с. Тодювци;
  • Резерватите Бяла крава (в землището на с. Костел);
  • Хайдушки чукар(в землището на с. Буйновци);
  • буферни зони на резерватите Сини бряг и Савчов чаир;
  • Връх Чумерна /1536 м./, първенецът на Елено-Твърдишката планина;
  • върховете Острец и Симаново.

Всяка година на Елин ден /02.08/ се провежда събор на селото.
 

https://jibonbook.com/read-blog/3481 https://www.uniting.zone/read-blog/18591 https://ionooz.com/read-blog/9303 http://www.kuaixin.net/read-blog/713 https://www.probnation.com/read-blog/75845 https://www.qgsocial.space/read-blog/6319 https://romanibook.com/read-blog/4078 https://bicycle.one/read-blog/4809 https://social.abbr.site/read-blog/4549 https://www.rolonet.com/blogs/154555/Kad%C4%B1k%C3%B6y-petek-Temizli%C4%9Fi https://www.lawcodev.com/read-blog/225059 https://workplace.vidcloud.io/social/read-blog/73473 https://khaunda.com/read-blog/2121 https://www.vidagrafia.com/read-blog/61700 https://www.sholltna.com/read-blog/4381 https://bib.az/read-blog/10240 https://ai.ceo/read-blog/12715 https://heroes.app/blogs/144187/Kad%C4%B1k%C3%B6y-petek-Temizli%C4%9Fi https://tweecampus.com/read-blog/16809 http://socialmediascript.aistechnolabs.xyz/read-blog/14043 https://www.palpodia.com/read-blog/14961 http://www.ubom.com/read-blog/64268 https://poetbook.com/read-blog/15408 https://censorshipfree.net/read-blog/3028 https://www.xn--gber-0ra.com/read-blog/16086 https://talkitter.com/read-blog/52953 https://www.ihker.com/read-blog/7335 https://www.ukwomenorg.com/read-blog/5507 https://www.americanwomenorg.com/read-blog/9378 https://www.koreanwomenorg.com/read-blog/4619 https://www.dostally.com/read-blog/109351 https://scrolllink.com/read-blog/55885 https://theavtar.com/read-blog/14242 https://tokemonkey.com/read-blog/86222 https://www.wemurmur.com/read-blog/19070 http://www.barberlife.com/read-blog/74205 https://www.sdssocial.world/read-blog/49929 https://blacksocially.com/read-blog/75402 https://sissycrush.com/read-blog/95236 https://midiario.com.mx/read-blog/9911 https://hissme.com/read-blog/37133 https://wo.lyoncat.com/read-blog/8857 https://advpr.net/read-blog/43837 https://affiliateschools.com/read-blog/15023 https://www.afroshub.com/read-blog/6528 http://www.ubom.com/read-blog/64267 https://www.palpodia.com/read-blog/14959 https://www.sertani.com/read-blog/64993 https://kansabook.com/read-blog/68021 https://www.ekcochat.com/read-blog/15154 https://mykingdomtoken.com/read-blog/36601 https://palscity.com/read-blog/104366 https://www.campusacada.com/blogs/23344/Kad%C4%B1k%C3%B6y-Petek-Temizli%C4%9Fi https://thelittlenet.com/read-blog/3600 https://gezelligkletsen.nl/read-blog/13350 https://social.mactan.com.br/read-blog/87171 https://axisflare.com/read-blog/66100 https://www.didochat.com/read-blog/82439 https://ontimewld.com/read-blog/11978 https://social.wepoc.io/read-blog/20345 https://inobee.com/read-blog/124593 https://waappitalk.com/read-blog/19783 https://ubiz.chat/read-blog/18543 https://jejaringsosial.com/read-blog/10207 https://richonline.club/read-blog/78450 https://socialtak.net/read-blog/48584 http://socialmediascript.aistechnolabs.xyz/read-blog/14041 https://social.studentb.eu/read-blog/39410 https://kemetium.com/read-blog/9610 https://yietnam.com/read-blog/59895 https://justproms.com/read-blog/18610